O nama
Kontakt
Lokacija
Izrada predračuna
Pregled albuma
Idejna rješenja

UREĐENJE VRTA I OKUĆNICE

 
 

 


rem. kamenjak castello antico

Dvorište: Obiteljsko

Lokacija: Rem.Kamenjak

Opločnici: Castello Antico

Proizvođač opločnika: Semmelrock Ogulin

Stepenice: Porfido kalani

Uređenje dvorišta: Kotači d.o.o

 

VRT I OKUĆNICA

    Ideje za vrt, vrtovi i uređenje okoliša i okućnica, drvene terase, stepenice, drvo, ograde, opločenje.

 

 

 

 

drvene terase

Vrt na: Vrh Vrhovcu

Cigla okap: Terca Landhaus

Proizvođač opeke: Wienerberger Ilovac

Zid: Kamena žbuka

Proizvođač žbuke: Samoborka Samobor

Drvene terase: Ipe

Uređenje okućnice i ideja: Kotači d.o.o

 

 

 

 

kamen

Kamena kuća u Istri: Ližnjan kod Medulina

Blok stepenica: Beton Lučko

Okapnica kamenog zida: Kamena žbuka

Proizvođač kamene žbuke: Samoborka

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

moderne gra?evine

Vila  u: Zagrebu

Drvo: Ipe

Kameni oblutci: Veliki Porfido oblutak

Stablo: Acer Palmatum Purpureum

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

oplocnici

Lokacija: Sv. Križ

Opločnici: Classic pjeskareni

Proizvođač opločnika: Beton Lučko

Rubnjaci: Granitna kocka

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

vrt u jesen

Lokacija vrta: Malešnica

Drvena Terasa: Tikovina

Kamen: Velike Porfido ploče

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

bazen

Bazen: u Istri

Uvoznik rasvjetnih tjela: EL.MA.H d.o.o.

Opločnik 80x80x10 : Pjeskareni, projektna izvedba

Proizvođač: Beton Lučko

Okapnica kamenog zida: Kamena žbuka

Rasvjeta bazena i dvorišta: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

 

strmec

Lokacija okućnice: Strmec Samoborski

Opločnici: Colibri glatki

Proizvodi: Beton Lučko

Izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

cedrus atlantica glauca pendula

Lokacija vrta: Zaprešić

Oblutak: Porfido

Površina posuta: Drobljencom

Stablo: Cedrus Atl. Glauca pendula

Cigla: Terca Doppio antique

Daska, podnice: Ipe

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

drvena terasa bankeraj

Lokacija: Remetski Kamenjak

Drvena Terasa: Bankeraj

Površina oko drvene terase: Posuta korom drveta.

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

mediteranski vrt

Lokacija vrta: Supetar na Braču

Kameno opločenje: Brački kamen

Bilje: Po izboru

Oblutci: Raimbow

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković


  

 

 

 

 

drvene terase egzote

Vrt na lokaciji: Lašćina

Drvene terase: Cumaru

Fontana: Diabaz stjena 

Oblutak:  Raimbow

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

Cedrus Atlantica Glauca Pen

Dvorište na lokaciji: Zaprešić

Podnice: Tikovina

Rubni kamen: Granitne kocke

Oblutci:  Porfir

Stablo:  Cedrus Atl. Glauca Pendula

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

Beton Lučko - Semmelrock - Wienerberger

 

 

gradski vrt

Vrt na lokaciji :Ksaver

Opločnik: Classic

Kamen: Porfido

Travnjak:  Travni tepih

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o

 

 

 

stara cigla

Lokacija okućnice:  Drenovac

Kamen okap: Porfido ploče kalane

Kamen: Porfido kocke 

Opločnici : Terca Doppio

Proizvodi: Wienerberger
       
Cigla: Stara cigla

Uređenje vrta i okućnice: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drvena terasa ipe

Vrt na lokaciji: Borčec

Ploče: Porfido kalani

Uvoznik: Kotači d.o.o.

Drvena terasa: Ipe

Rubnjak: Hauraton

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

bazen preljevni

Bazen: Preljevni

Zidovi i pod bazena: U staklu, pješčani efekt

Rešetka preljevne kanalice: Tik

Opločnik: Projektna izvedba,  Beton Lučko

Ideja i kompletno uređenje: Mirko Stijaković

 

 

 

 

zapresic porfido

Vrt na lokaciji:  Zaprešić

Kamene ploee: Porfir lomljeni

Cigla zid: Stara cigla

Kora drveta: Krupnija

Stablo: Cedrus Atl. Deodara Pendula

Stablo: Acer Palm. Dissectum Galice

Oblutci: Joseph Red 

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

cigla tercca

Lokacija: Medvedgradska

Cigla pod: Terca Piazza

Proizvodi: Wienerberger
    
Drvo: Tikovina

Drvena klupa: Sibirski  Ariš

Ideja i izvedba: Kotači d.o.o

 

 

 

 

 

Beton Lueko

Lokacija okućnice:  Perjavica

Betonski opločnici: Colibri pjeskareni

Proizvodi: Beton Lučko
    
Oblutak: Porfir

Kora drveta: Krupnija

Stablo: Cedrus Atl. Deodara Pendula 

Uređenje vrta i dvorišta: Kotači d.o.o

 

 

 

oploeenje

Lokacija: Sv. Križ

Opločenje: Classic pjesk. 

Proizvodi:  Beton Lučko
      
Rub: Granitna kocka

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

dugave porfido paljeni

Dvorište na lokaciji: Dugave

Kamen: Porfido paljeni

Svjetiljka: Stalko, pjeskareno

Vrtna garnitura: Bojana u efekt

Oblutak: Angelstone

Uređenje vrtova: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

drvene ograde

Vrt na lokaciji: Sv. Duh

Drvena ograda: Bankeraj

Obrada zida: Fina žbuka

Oblutak: Cararra

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

drvena pergola

Kamena kuća: u Istri

Opločnik: Projektna izvedba

Proizvođač: Beton Lučko

Drvena pergola: Ljepljenice, smreka

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

drveni podovi i terase

Terase kafića: Aqva-HERC-3

Lokacija: Križanje Škorpikove i Stare samoborske

Drvo: Bankeraj

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

japanski javor

Vrt na lokaciji: Novi Zagreb-Blato

Drvo: Ipe

Trajnica: Festuca

Oblutak: Porfido       

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

 

sjenica

Vrt na : Kaptolu

Drvo za konstrukciju i pod: Ariš

Rub oko bazena: Porfido

Površina potoka: Posuta drobljencom

Trajnica za kamenjare: Festuca

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

kamenjar

Vrt na: Trešnjevci

Kora drveta: Krupnija

Obrada zida: Gruba i fina žbuka

Stablo: Cedrus Deodara Glauca Pendula

Travnjak: Travni tepih

Oblutak: Porfido, veći oblutci 

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

 

 

kocka

Lokacija dvorišta: Novi Zagreb-Blato

Stepenica: Porfido rezani

Opločenje: Rettango

Proizvodi: Semmelrock

Idejno rješenje i opločenje:

Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

drvena terasa

Vrt na lokaciji: Borčec

Oblutak: Porfido, veći komadi

Drvena terasa: Ipe

Stablo: Fagus Sylvatica Purp.  Tricolor

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

granit

Lokacija dvorišta: Bizek

Stepenica: Porfido lomljeni

Opločenje: Granitna kocka

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

vrt

Lokacija okućnice: Zelena Magistrala

Oblutak: Porfido kamen, veliki oblutci

Kora drveta: Sitnija

Stablo: Acer Palmatum Bloodgood

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.


    

 

 

 

 

vrt i okuanica

Lokacija: Marija Gorica

Rub: Vruće pocinčani

Opločnik: Belloti

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

bazen i nebo

Dvorište objekta za najam u Istri

Preljevni bazen, opločenje, pergola, bilje

Ideja i izvedba: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

 

tikovina

Vrt na: Svetom Duhu

Drvo za  ogradu: Bankeraj

Opločnik: Beton Lučko

Rubni kamen: Ravni sivi

Sjedeća garnitura: Tikovina

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

ure?enje dvori1ta

Lokacija: Brdovec

lampa: Porfido oblutak

Opločenje: Porfido max.

Drvo poda: Ipe

Uređenje dvorišta i ideja: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

rusan

 

Idejno rješ.  i izvedba: Kotači d.o.o

 

 

 

 

 

 

 

vrtne stolice

Kamena kuća: u Istri

Vrtni namještaj: Hrastovina četkana

Proizvođač namještaja i prozorske stolarije:

Stolarija Faletar d.o.o.

Kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

 

ip drvena terasa

Terasa na lokaciji: Mlinovi

Drvena terasa: Ipe

Kamen u soklu: Brački

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

dissectum drob mah

Vrt na lokaciji: Nova Ves

Kamen:  Porfido ploče kalane

Stablo: Acer Palmatum Dissectum

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

botinec kam

Lokacija dvorišta: Botinec

Rubnjak: Rhodos

Opločenje: Colibri Pjesk.

Proizvodi: Beton Lučko

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

vrt samobor

Lokacija vrta: Samobor, povodom sajma začinskog bilja.

Ploče: Porfido

Površina posuta: Drobljencem

Drvo: Ipe

Oblutak: Porfido

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

rasvjeta objekta

Kuća za najam u Istri

Rasvjeta i kompletno uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

lovcenska gore

Lokacija: Mlinovi

Okap: Porfido kalani

Kam. pod: Porfido lomljeni

Potporni zid: Polukružni

Oblutak: Savski

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

ip drvene stepenice

Lokacija vrta: Malešnica

Gazište: Porfido pjeskareni

Kamen na podu bijeli, obrada: Antikirana

Drveni pod: Tikovina

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blato corona brliant saren

Dvorište na lokaciji: Novi Zagreb-Blato

Opločenje: Corona brillant

Proizvodi: Semmelrock

Drvena ograda: Bankeraj

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

zapresic sa terase siroka

Lokacija vrta: Zaprešić

Ploče: Porfido, max ploče

Cigla: Stara cigla

Drvena kora: Krupnija

Oblutak: Carrara

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

oploenik

Lokacija: Novo Čiče 

Opločnik: Classic pjesk. 

Proizvodi: Beton Lučko.

Ideja i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

tikove terase

Lokacija vrta: Kaptol 

Drvena terasa: Tikovina 

Zid: Kamena žbuka  

Vodeni motiv: Jezero za ribice

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o. 

  

 

 

 

 

 

 

jarun

Lokacija vrta:  Jarun

Opcija: PRIJE-POSLIJE

Idejno rješenje i izvedba:

Kotači d.o.o.

 

 

 

 

drenovac castelo antico

Lokacija: Drenovac

Zid: Stara cigla

Opločnik: Castello Antico

Proizvodi: Semmelrock

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

perjavica ulaz odozgo

Lokacija vrta: Perjavica

Opcija: PRIJE-POSLIJE

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

porfir ploee

Lokacija vrta: Borčec

Kamen: Porfido kalani

Uvoznik: Kotači d.o.o.

Posuto: Drobljencom

Trajnica: Festuca

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

supetar parking

Lokacija dvorišta: Supetar

Opločenje: Brački kamen

Proizvodi: Jadrankamen

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

malesnica rustica  

Lokacija vrta: Malešnica

Opločnik: Rustica

Kora drveta: Sitnija

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o

 

 

 

 

 

 

blato kastello

Lokacija dvorišta: Blato 

Opločnik: Castelleto

Proizvođač: Semmelrock

Rubnjak: Pocinčani  

Ideja i izvedba:  Kotači d.o.o.

  

 

 

 

 

 

drvena ograda

Vrt na lokaciji: Sveti Duh

Drvena ograda: Bankeraj

Oblutak: Carrara

Kora drveta: Krupnija

Stablo: Acer Pal. Dissectum

Idejno rješenje i izvedba ograde: Kotači d.o.o.

 

 

 

porfido ploce

Lokacija: Lašćina

Stepenice: Porfido

Kamene ploče: Porfido kal  

Cigla: Terca Doppio  

Kocka pod: Porfido kocke

Cigla zid: Stara cigla

Ideja i izvedba: Kotači

 

 

 

 

 

 

 

betonski oplocnici

Lokacija: Sveta Nedelja

Opločnik: Classic

Proizvodi: Beton Lučko

Ideja i izvedba: Kotači d.o.o


  

 

 

 

lovcenska dolje

Lokacija dvorišta: Mlinovi

Opcija: PRIJE-POSLIJE

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

drveni podovi

Drvena terasa : Novi Zagreb-Blato 

Oblutak: Carrara

Drvo za terasu: Bankeraji  

Ideja i izvedba:  Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodnjavanje

Lokacija vrta: Zaprešić

Travnjak : Sijani

Navodnjavanje: HUNTER U.S.A.

Oblutak: Carrara

Projekt navodnjavanja  i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

kovana ograda

Lokacija dvorišta: Borčec

Zid ograde: Stara cigla

Stepenica: Porfido lomljeni

Ograda: Kovana

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

drveni pod i kamen

Lokacija vrta: Malešnica

Gazište: Porfir  pjeskareni

Kam. pod bijeli: Antikirano

Drvene podnice: Tikovina

Idejno rješenje i izvedba: Kotači Ideje d.o.o. 

 

 

 

 

 

kuce

Kuća na: Perjavici

Potporni zid: Fasadna obr.

Stepenice: Kalani Porfir

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

japanski vrt

Lokacija vrta: Lašćina

Drvena terasa: Cumaru

Svjetiljka: Bambus i diabaz 

Fontana: Diabaz stijena

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

pokazni vrt

Izložbeni paviljon u: Brdovcu

Trgovina građ. materijala: Trgo Klin

Opločenje: Semmelrock

Crjep: Tondach

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o

 

 

 

 

 

 

granitni oplocnici

Lokacija dvorišta: Vukovina

Rubni kamen: Granitna kocka

Opločnik: Classic pjeskareni

Proizvodi: Beton Lučko

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o. 

 

 

 

 

fontana mah droblj porfido

Vrt na lokaciji: Nova Ves

Kamen fontane:  Porfido

Drvena ograda od starih greda: Kesten i Hrast

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

crna slika

Preljevni bazen: Objekat za najam, u Istri

Preljevna kanalica: Tikovina

Obloga bazena: Staklo, pjesak crne boje

Ideja i kompletno uređenje: Mirko Stijaković

 

 

 

 

 

porfido oblutci

Vrt na lokaciji: Jarun

Travnjak: Travni tepih

Oblutak: Porfido

Stablo: Cedrus Atlan.  Deo. Pendula

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o

 

 

 

 

 

blato prolaz

Lokacija dvorišta: Blato 

Oploenik: Castelleto

Rubnjak: Pocinčani  

Ideja i izvedba: Kotači d.o.o. 

 

 

 

 

 

uredeni vrtovi

Terasa na: Vrh Vrhovcu

Cigla: Terca Landhaus

Zid: Štokana kam. žbuka

Drvene terase: Ipe

Ideja i izvedba: Kotači d.o.o

 

 

 

 

 

drvo na vrtu

Vikendica na: Sv. Križu

Oploenik: Classic pjeskareni

Rubnjak: Granitni

Idejno rješenje i izvedba: Kotači d.o.o.

 

 

 

 

 

kamena fasada

Kamena kuća: Ližnjan u Istri

Uvoznik rasvjetnih tjela: Collustro d.o.o.

Ideja i uređenje okućnice: Mirko Stijaković

 

mirko.stijakovic@gmail.com